Prethodni Sazivi

 

Prethodni sastavi IO

 

2001. godina

 • Dušan Kovačević – predsedavajući
 • Dorijan Petrić – član
 • Bojan Bošković – član
 • Branislav Miletić – član
 • Ranko Vukčević – član
 • Zlatan Jusufović – studentski standard
 • Martina Vukasović – nastava i nauka
 • Aleksandar Šmit – unutrašnja koordinacija
 • Dejan Grastić – marketing
 • Marija Mitrović – međunarodna saradnja

2002. godina

 • Branislav Miletić – predsedavajući
 • Dorijan Petrić – član i potpredsednik
 • Marija Mitrović – međunarodna saradnja
 • Bojan Stanojlović – zaštita prava studenata
 • Vladimir Radosavljević – koordinator mreže
 • Predrag Lažetić – nastava i nauka
 • Zlatan Jusufović – studentski standard
 • Jelena Kleut – koordinatorka PR tima
 • Marija Dimitrijevski – članica
 • Zoran Dimitrijević – član
 • Slobodan Joksimović – član
 • Jovica Milošević – član

2003. godina

 • Jelena Kleut – prededavajuća
 • Goran Bogunović – potpredsedavajući
 • Almira Zejnilagić – međunarodna saradnja
 • Dušan Spasojević – prava studenata/kinja
 • Predrag Lažetić – nastava i nauka
 • Igor Grmuša – studentski standard
 • Marija Dimitrijevski – članica
 • Helena Hiršenberger – članica
 • Neda Stojanović – članica

2004. godina

 • Goran Bogunović – predsedavajući
 • Helena Hiršenberger – potpredsedavajuća
 • Mirjana Hrvaćanin – prava studenata/kinja
 • Nemanja Dragićević – međunarodna saradnja
 • Branimir Kulašević – studentski standard
 • Nebojša Đurić – nastava i nauka
 • Neda Stojanović – članica
 • Maja Stojanović – članica

2005. godina

 • Nemanja Dragićević – predsedavajući
 • Mirjana Hrvaćanin – omladinska politika
 • Mihajlo Babin – nastava i nauka
 • Tamara Osoba – međunarodna saradnja
 • Milica Popović – prava studenata/kinja
 • Jelena Inđić – studentski standard
 • Nemanja Vukotić – organizacija, koordinacija i ravoj
 • Dušan Mladenović – član
 • Dragan Nešić – član

2006. godina

 • Igor Jezdimirović – predsedavajući, omladinska politika
 • Vladimir Dimitrić – studentski standard
 • Tamara Osoba – međunarodna saradnja
 • Jelena Ivančević – nastava i nauka
 • Sanja Mandić – prava studenata i studentkinja
 • Dragan Nešić – član
 • Branislav Andrejević – član
 • Srđan Vlaškalić – član

2007. godina

 • Vladimir Dimitrić – predsedavajući
 • Marko Stojanović – potpredsedavajući, međunarodna saradnja
 • Nemanja Stamenčić – nastava i nauka
 • Igor Jezdimirović – omladinska politika
 • Anes Ćeman – studentski standard
 • Dragana Gulić – prava studenata/kinja
 • Simon Simonović – koordinacija, organizacija i razvoj
 • Zoran Arsenović – saradnja sa privredom
 • Miodrag Dobrosavljević – član
 • Branislav Andrejević – član

2008. godina

 • Marko Stojanović – resor za koordinaciju, organizaciju i razvoj
 • Valentina Bošković – resor za međunarodnu saradnju
 • Miloš Nastasijević – resor za saradnju sa privredom
 • Anes Ćeman – resor za studentski standard
 • Milica Popović – resor za nastavu i nauku
 • Miodrag Dobrosavljević – resor za omladinsku politiku
 • Aleksandar Radojković – bez resora
 • Milica Nikolić – bez resora
 • Ivan Jovanović – bez resora

2009. godina

 • Milić Nebojša – predsedavajući
 • Miodrag Nenadić – potpredsedavajući, resor za koordinaciju i razvoj
 • Nataša Sajlović – resor za nastavu i nauku
 • Tanja Slavuljica – resor za međunarodnu saradnju
 • Saša Mihajlović – resor za saradnju sa privredom
 • Siniša Perić – bez resora
 • Miloš Borovičanin – bez resora
 • Nenad Ilić – bez resora
2010. godina

 • Nataša Sajlović – predsedavajuća, resor za nastavu i nauku
 • Saša Mihajlović – resor za saradnju s privredom
 • Nevena Vuksanović – resor za međunarodnu saradnju
 • Nenad Bučevac – resor za koordinaciju, organizaciju i razvoj
 • Dušan Pešić – bez resora
 • Dajana Marjanović – resor za PR
 • Boris Petrović – resor za finansije
 • Nemanja Đorđević – bez resora
 • Aleksandra Bogdanović – bez resora
2011. godina

Upravni odbor

 • Nenad Bučevac – predsednik
 • Vuksanović Nevena
 • Živković Jelena
 • Adamović Ivan
 • Petrović Boris

Izvršni odbor

 • Adamović Anita
 • Adžić Jasminka
 • Kljajić Sanja
 • Milošević Marija
 • Pljuco Bojana
 • Vesović Valentina
 • Zlatanović Irena
 • Anđelić Jovan
 • Banduka Nikola
 • Damljanović Nikola
 • Marić Đorđe
 • Grnčarski Marko
 • Kapor Vladimir
 • Knežević Nemanja
 • Mihajlović Saša
 • Ranković Milan
 • Ristić Milan
2012. godina

Upravni odbor

 • Nikola Damljanović – predsednik
 • Ivan Adamović
 • Danijel Živanović
 • Nemanja Knežević
 • Srđan Marinković

Izvršni odbor

 • Vladimir Mladenović – predsednik izvršnog odbora
 • Sanja Kljajić
 • Bojan Vojinović – resor za koordinaciju, organizaciju i razvoj
 • Nikola Banduka
 • Đorđe Marić – resor za međunarodnu saradnju
 • Marija Živković
2013. godina

Upravni odbor:

 • Bojan Vojinović – predsednik SUS-a i predsednik UO-a
 • Milana Janković
 • Danijel Živanović

Izvršni odbor:

 • Vladimir Mladenović – predsednik izvršnog odbora
 • Tijana Isoski – resor za međunarodnu saradnju
 • Vanja Vukša – resor za saradnju sa privredom
 • Srđan Marinković – resor za projekte
 • Aleksandar Tomić – resor za saradnju sa privredom
 • Marija Živković – IT resor
 • Marko Jovanović
 • Nikola Kovačić
 • Nikola Srdić – resor za koordinaciju, organizaciju i razvoj
2014. godina

Upravni odbor:

 • Nikola Srdić – resor za koordinaciju organizaciju i razvoj, predsednik UO-a i predsednik SUS-a
 • Tijana Isoski – resor za međunarodnu saradnju
 • Nikola Banduka – resor za koordinaciju organizaciju i razvoj
 • Milana Janković – resor za komunikacije
 • Marija Živković – resor za komunikacije

Izvršni odbor:

 • Vanja Vukša
 • Aleksandar Tomić
 • Dajana Marković
 • Aleksandar Biševac
 • Vladan Vujić
 • Slobodan Bulatović
 • Aleksandar Stojković
 • Bojan Solarević
 • Marko Petrović
 • Đorđe Dimitrijević
 • Nikola Kovačić