2016. [pilot projekat] Pokretanje Omladinskog kreativnog centra